Familjerätt

Familjerätt kan avse t.ex. äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Madeleine Käärik hjälper Dig i denna typ av ärenden och vidare med att upprätta bl.a. äktenskapsförord, samboavtal m.m..

I familjerättsliga tvister kan Du ofta få rättshjälp eller rättsskydd ur din hemförsäkring. Du får hjälp på byrån att söka sådant bistånd.