Migrationsrätt

Madeleine Käärik har stor erfarenhet av asyl- och migrationsrätt. Hon arbetar bl.a. med frågor kring uppehållstillstånd, utvisning, familjeåterförening, arbetstillstånd, medborgarskap m.m. 

Du kan i många fall ha rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att du får en kostnadsfri juridisk hjälp under hela processen.