Press

Ökade kontroller av alla som söker uppehållstillstånd

Migrationsverket har utökat samarbetet med Säkerhetspolisen. Syftet är att hitta personer som kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Sedan juli görs automatiska kontroller där vissa uppgifter om alla personer som söker uppehållstillstånd i Sverige skickas till Säkerhetspolisen. Hittills handlar det om över 20 000 ärenden där Migrationsverket skickat vidare uppgifter till Säkerhetspolisen.

”Säpo behöver få mer insyn i asylutredningar”

Rakmat Akilov som låg bakom dådet på Drottninggatan var okänd för Säpo. Och trots att asylsökande uppger att de har deltagit i islamistisk verksamhet får de mycket sällan frågor om detta. Det skriver juristen Madeleine Käärik som var Akilovs ombud.