Personnumret är nyckeln till Sverige - och kan fortsätta användas av den som är här illegalt